Thứ Năm, 22 tháng 9, 2016

Sự khác nhau giữa kế toán tài chính và kế toán quản trị trong doanh nghiệp

03:04:00

Sự khác nhau giữa kế toán tài chính và kế toán quản trị trong doanh nghiệp
Kế toán tài chính và kế toán quản trị được coi là bộ phận hữu cơ của hệ thống kế toán doanh nghiệp, chúng tồn tại song song với nhau và có những đóng góp thiết thực cho doanh nghiệp.


Để phân biệt sự khác nhau giữa kế toán tài chính và kế toán quản trị có lẻ nên bắt đầu từ khái niệm của chúng, Luật kế toán 2015 định nghĩa như sau:

Kế toán tài chính là việc thu thập, xử lý, kiểm tra, phân tích và cung cấp thông tin kinh tế, tài chính bằng báo cáo tài chính cho đối tượng có nhu cầu sử dụng thông tin của đơn vị kế toán.

Kế toán quản trị là việc thu thập, xử lý, phân tích và cung cấp thông tin kinh tế, tài chính theo yêu cầu quản trị và quyết định kinh tế, tài chính trong nội bộ đơn vị kế toán.

Kế toán là một hệ thống thu thập và xử lý thông tin, cung cấp các thông tin hữu ích cho doanh nghiệp. Kế toán tài chính và kế toán quản trị đều dựa trên các ghi chép ban đầu của kế toán, đều phản ánh các biến động của tài sản, nguồn vốn ... trong doanh nghiệp trong một khoản thời gian nhất định.

Tuy nhiên sự khác nhau lớn nhất của kế toán tài chính và kế toán quản trị đó chính là đối tượng cung cấp thông tin: Kế toán tài chính cung cấp thông tin bên trong và ngoài doanh nghiệp (nhà đầu tư, Ngân hàng, thuế ...) trong khi kế toán quản trị chỉ cung cấp thông tin trong nội bộ doanh nghiệp, cung cấp thông tin cho người ra quyết định.

Sư khác nhau về đối tượng cung cấp thông tin dẫn đến kế toán quản trị và kế toán tài chính có những điểm khác biệt sau đây:

Tiêu thức so sánh
Kế toán tài chính
Kế toán quản trị
1. Đối tượng sử dụng
Trong và ngoài doanh nghiệp
Trong nội bộ doanh nghiệp
2. Tuân thủ nguyên tắc
Tuân thủ các nguyên tắc kế toán, chuẩn mực kế toán
Không bắt buộc, tự xây dựng theo yêu câu của doanh nghiệp
3. Hình thức báo cáo
Báo cáo tài chính toàn doanh nghiệp
Các báo cáo theo từng bộ phận của doanh nghiệp
4. Đơn vị đo lường
Tiền tệ
Tiền tệ, phi tiền tệ
5. Đặc điểm thông tin
Tổng hợp, báo cáo các thông tin đã phát sinh (quá khứ)
Các thông tin quá khứ + kế hoạch tương lai
6. Kỳ báo cáo
Tháng/quý/năm theo chế độ kế toán
Tùy theo yêu cầu của doanh nghiệp

Do vậy, việc sử dụng thông tin kế toán tài chính để làm quản trị có thể sẽ dẫn đến nhiều quyết định quản trị sai lầm, rất nhiều nghiên cứu của các chuyên gia khẳng định về vấn đề này. 
Ketoan.info

Written by

Ketoan.info- Website thông tin tài chính, kế toán, kiểm toán và thuế của dân kế toán. Một nơi cùng trao đổi, chia sẻ về kiến thức, kinh nghiệm làm việc kế toán thực tế.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.

 

© Bản quyền thuộc về Ketoan.info. All rights resevered. Designed by Templateism

Back To Top